SINTERKLAAS TOEN

Nicolaas is geboren in het plaatsje Pataras in Turkije rond het jaar 270, maar het jaartal is niet precies bekend. De echte naam van Nicolaas is Ninos Laos. Toen hij bisschop werd veranderde hij dat in Nicolaas. Dat komt uit het Grieks: Nike= winnen en Laos= volk. Nicolaas wilde dat de arme mensen (het volk) zouden winnen van de rijke mensen die aan de macht waren. Nicolaas is rond het jaar 345 gestorven en ook dat jaar is niet precies 
bekend, maar de sterfdag wel en dat is 6 december! 

Heel veel weten we eigenlijk niet over zijn echte leven, maar er zijn toch wel een paar belangrijke dingen bekend gebleven: Als kind was hij al heel vroom (dat is heel godsdienstig); bijvoorbeeld: toen hij nog een baby was, wilde hij op vastendagen geen moedermelk drinken (vasten betekent dat je niet mag eten of drinken vanwege het geloof). Voor een baby is dat natuurlijk heel bijzonder! Hij had rijke ouders die stierven toen hij nog heel jong was, maar hij wilde de arme mensen helpen en gaf heel veel weg van de rijkdom die hij geërfd had. Toen hij pas 19 of 20 was werd hij al bisschop van Myra. 

NA ZIJN DOOD
Nicolaas was een gewone mens net als iedereen, en hij is dus ook al lang geleden gestorven, ongeveer in het jaar 345. Hij werd toen begraven in Myra in Turkije, dus in de plaats waar hij bisschop was geweest.Maar ongeveer 700 jaar later, in de elfde eeuw, kwamen de Mohammedanen Turkije veroveren. De Italianen hebben toen in 1087 de kist met zijn botten gestolen en die hebben ze opnieuw begraven in de Italiaanse stad Bari en daar ligt hij nu nog steeds, omdat ze bij het stelen van de kist in Myra ook moesten vechten tegen de Mohammedanen konden de Italianen niet alles meenemen.In 1955 hebben mensen het eerste graf in Myra terug gevonden en daar lagen nog een paar botjes in, deze hebben ze in Antalya in Turkije bewaard in een oud kistje en daar staat de oudste afbeelding op van Sint Nicolaas.

SINTERKLAAS NU

Sinterklaas betekent goed-huwelijks man bij ons is dat later goedheilig man geworden! De verhalen over zijn wonderen gingen door heel Europa en zo kwam het ook in Nederland terecht.Het is zeker dat er al in de 14e eeuw in Nederland Sinterklaas werd gevierd.

Als we nu het Sinterklaasfeest vieren, is dat dus niet zijn verjaardag zoals we altijd hebben gedacht, maar we herdenken zijn sterfdag. Heiligen worden altijd herdacht op hun sterfdag en bij Sint Nicolaas is dat dus 6 december. Sinterklaasavond is de dag daarvoor, dus op 5 december. In 1851 was er iemand, die heette Jan Schenkman; hij was een Amsterdamse schoolmeester. Hij maakte een boekje dat heette Sint Nicolaas en zijn knecht. Het boekje stond vol met plaatjes en versjes of liedjes zoals: Zie ginds komt de stoomboot en de meeste andere bekende Sinterklaasliedjes.

We zien nog steeds dingen terug van de wonderen van Nicolaas. Denk maar eens aan de chocoladecentjes die kindertjes in hun schoen krijgen.Waarom denken we tegenwoordig dat Sinterklaas uit Spanje komt? Nou, ook dat weten we niet precies, maar het kan een van de volgende redenen zijn: Bari, (waar zijn botten nu liggen begraven), ligt wel in Italië, maar het was vroeger Spaans bezit geweest. Misschien dacht men vroeger daarom dat hij uit Spanje komt. Nederland heeft ooit een tachtigjarige oorlog gehad met Spanje. Daardoor wist iedereen dat Spanje bestond en dat het een ver land was en veel meer wisten de gewone mensen niet van aardrijkskunde. Sinterklaas kwam uit een ver land, dus is het logisch dat men daarbij dan aan Spanje dacht.

WIL JE DE NIEUWSBRIEF ONTVANGEN?